Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

Η εταιρεία ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ, ενημερώνει το κοινό της ότι πρόσφατα ολοκλήρωσε τη μετεγκατάστασή της σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 1.300 τμ στο Βιομηχανικό Πάρκο Τυλισσού στην Κρήτη. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας και της προώθησης προτύπων και διαδικασιών που διασφαλίζουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής στον κλάδο των τροφίμων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ήδη προβεί και σε άλλες σημαντικές επενδύσεις υποδομής όπως η αγορά ιδιόκτητων οχημάτων- καταψύκτες για τη διακίνηση των προϊόντων της, τη διεύρυνση του εμπορικού δικτύου, αλλά και την πιστοποίηση των παραγωγικών της μεθόδων από ανεξάρτητους φορείς.

Leave a Reply